LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

#1

HVS

HVS
Administrator
HVS
Quy định của box Video clip Star3 Tuân thủ tất cả các quy định chung của 4rum .

Quy định của box Video clip Star3 Post bài với nội dung đúng với chủ đề của box .

Quy định của box Video clip Star3 Các video clips được lấy từ trang web , blog khác , bạn cần ghi rõ nguồn gốc , tác giả của clips đó .

Quy định của box Video clip Star3
Khi bạn post 1 topic mới:

Quy định của box Video clip 826656 Không post những Vid online vid cũ trước năm 2010 (trừ những vid đặc biệt, hàng độc, hàng hiếm...).

Quy định của box Video clip Icon_exclaim Hãy đặt tiêu đề của topic rõ ràng, theo mẫu sau:

- [Download/Online][Ngày.tháng.năm][Tiêu đề]

- hay [DL/OL][Ngày.tháng.năm][Tiêu đề]

Quy định của box Video clip Icon_exclaim Post thẳng link của clip , không post link trung gian là blog cá nhân hay trang web khác ( ngoại trừ việc bạn không thể lấy được link do clip đó được đặt chế độ private) .

Quy định của box Video clip Icon_exclaim
Không copy link download do người khác up , nếu bạn muốn chia sẻ hãy down về và up = link của mình .

Quy định của box Video clip Star3 Khi post bài :

Quy định của box Video clip Icon_exclaim Chỉ bình luận về video clips , không 888 các vấn đề khác .

Quy định của box Video clip Icon_exclaim
Không post bài nội dung quá ngắn, không "tem" mà không có nội dung.

Tất cả bài viết hoặc chủ đề vi phạm sẽ bị DEL mà không cần thông báo hay nhắc nhở .

Quy định của box Video clip Icon_biggrin Mong các bạn hợp tác để Box Video Clip được gọn gàng , sạch đẹp hơn Quy định của box Video clip Icon_biggrin

---Ban điều hành Forum---

View user profile http://hyorivnsubs. tk
Quy định của box Video clip Empty on 21/2/2010, 21:56

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top