LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

#1

HVS

avatar
Administrator
avatar
Tuân thủ tất cả các quy định chung của 4rum .

Post bài với nội dung đúng với chủ đề của box .

Các video clips được lấy từ trang web , blog khác , bạn cần ghi rõ nguồn gốc , tác giả của clips đó .

Khi bạn post 1 topic mới:

Không post những Vid online vid cũ trước năm 2010 (trừ những vid đặc biệt, hàng độc, hàng hiếm...).

Hãy đặt tiêu đề của topic rõ ràng, theo mẫu sau:

- [Download/Online][Ngày.tháng.năm][Tiêu đề]

- hay [DL/OL][Ngày.tháng.năm][Tiêu đề]

Post thẳng link của clip , không post link trung gian là blog cá nhân hay trang web khác ( ngoại trừ việc bạn không thể lấy được link do clip đó được đặt chế độ private) .

Không copy link download do người khác up , nếu bạn muốn chia sẻ hãy down về và up = link của mình .

Khi post bài :

Chỉ bình luận về video clips , không 888 các vấn đề khác .

Không post bài nội dung quá ngắn, không "tem" mà không có nội dung.

Tất cả bài viết hoặc chủ đề vi phạm sẽ bị DEL mà không cần thông báo hay nhắc nhở .

Mong các bạn hợp tác để Box Video Clip được gọn gàng , sạch đẹp hơn

---Ban điều hành Forum---

View user profile http://hyorivnsubs. tk
on 21/2/2010, 21:56

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top